Vilkår (individuelle forløb)

Afbud til din aftalte tid skal ske via mail eller telefon senest 24 timer før vejledningens påbegyndelse.
Afbud senere end dette eller udeblivelse koster aftalens fulde pris.

Hvis du melder afbud via mail eller telefon, oplys da venligst dit navn og telefonnummer, så vi kan aftale en ny tid.

Mine forløb er baseret på uddannelse og erfaring, og yder derfor ikke garanti på resultat

Der er ingen fortrydelsesret eller tilbagebetaling på købte sessioner, klippekort eller forløb. Klippekort er gyldige i 6 mdr. efter udstedelse, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

Medlemsbetingelser for alle

Der er ingen fortrydelsesret eller tilbagebetaling på købte medlemskaber eller forløb.

Medlemsbetingelser

Opstartspakken inkluderer:

  • En personlig samtale, ca. 30 min, inden opstart på holdet. Samtalen foregår på Kjeldsgårdsvej 29, 4. tv. 2500 Valby

  • Indmeldelses-gebyr

  • Startvejning med kropsanalyse og vægttabsforløb med vejning og undervisning i forhold til hvilken pakke, der er valgt

  • Ugentlig vejning og personlig vejledning

  • Ugentlig inspiration – 45 min.

  • Bogen “Sense – Kom godt i gang” beskrivelse af Sense og opskrifter og kostdagbog

  • Medlemskort – vejekort

Ved køb af et 3 måneders forløb, så kan du blive vejet og få undervisning i alt 12 gange, incl. den første gang du blev vejet.

Hvis du bliver forhindret i at komme til vejning fx grundet ferie, travlhed på dit arbejde, sygdom så er det ikke muligt at få ekstra vejning som erstatning.

Hvis jeg mod forventning aflyser en dag eller holder ferielukket så erstatter jeg de tabte dage med ekstra dage.

Hvis du har været væk i en måned uden betaling, så koster det 100 kr. at melde sig ind igen.

Medlemsskab

Medlemskabet hos Sense - Slut fred med din mad varer så længe dit abonnement betales.
Abonnementet kan løbende forlænges med 1-3 måneder efter gældende prisliste. Abonnementet skal forlænges uden ophør fra seneste indbetalte periode, medmindre andet er aftalt med Sense _ Slut fred med din mad seneste periodes udløb.

Som udgangspunkt skal medlemskabet afvikles hos Sense -Slut fred med din mad i hele abonnementsperioden. Medlemsbogen skal medbringes som dokumentation for betalt abonnementsperiode.

Alle forhold (aftaler, opsigelser, persondata osv.) mellem Sense - slut fred med din mad og medlemmet er ene og alene konsulentens og medlemmets ansvar. Sense-Team (Center for Vægttab) påtager sig således ingen forpligtelser i forbindelse med eventuelle uenigheder, ophør af konsulentens virksomhed eller lignende.

Har du været væk i mere end 5 uger uden betaling, kan du til enhver tid fortsætte dit vægttab mod at betale et nyt indmeldelsesgebyr. Se reglerne for dataopbevaring på siden om Personadata opbevaring

Når du har nået din idealvægt, kan du fortsætte vægtkontrol og undervisning i afdelingen imod betaling af et årligt beløb efter gældende prisliste, og du kan stadig benytte medlemstilbud i afdelingen.

Gældende prisliste pr. juni 2019:

Opstart

Opstartspakke 1 måned (i alt 4 x ) kr. 1.295

Opstartspakke 3 måneder (i alt 12 x ) kr. 1.795

Forlængelse


1 måned (4 x) kr. 595
3 måneder (12 x) kr. 1.195

Klippekortsordning

Klippekort med 10 klip skal bruges indenfor 6 måneder.

kr. 1.195

Individuelle forløb

En opstartssamtale varighed ca. 1,5 time kr. 950,- 

Efterfølgende time varighed ca. fem kvarter kr. 750,-

Mulighed for rabat ved pakkeforløb ved køb af 5 timer, varighed ca. fem kvarter kr. 650,- pr. time -

Betaling

Betaling skal ske via Mobilepay (61 36 94 63) eller kontant efter endt samtale, hvis andet ikke er aftalt.